Tippbiler

Salten Transportsentral disponerer for tiden 45-50 tippbiler. Bilene er 3- og 4-akslet og de fleste av disse er utstyrt med dumperkasser med kapasitet fra 10 til 17 m3,asfalttrau samt krokbiler. Med disse bilene kan vi kjøre alle typer fyllmasse, fra sprengt stein til grus og jord. Transportprisene blir beregnet etter mengde masse og transportavstand. En del av bilene er utstyrt med tandemdrift og er derfor velegnet til krevende anleggskjøring.

Mange av våre bileiere har lang erfaring med transport av asfalt om sommeren og brøyting i vinterhalvåret.

I tillegg til tippbilene har Salten Transportsentral  sleptilhengere med 2 til 3 aksler for massetransport,tipp semier. Vi har derfor betydelig kapasitet til å utføre all transport av store mengder masse over lange avstander.
 

Bilde av 2011-09-23 13.13.27Bilde av 285780_600_600[1] 
  Asfalt legging for Mesta
  
Bilde av 285720_600_600[1] Bilde av 285722_600_480[1]
Transport for Hammerfall dolomitt Sundby`s transport juni 2007  
  
Bilde av 285723_600_600[1] Bilde av 285724_600_480[1] 
Edmund Kristensen losser med med trekull på Elkem Saletn 27/3-2007 

Siste skiftet før pensjonist tilværelsen. Steinar Arntsen

  
Bilde av 285725_600_480[1]Bilde av 285721_325_178[1] 
Roald  Sagnes FH 12 får trekull last 27/3-2007
 
Bygging av kulvert over Nordlandsbanen
ved Fauske stasjon
 


Bilde av 419627_600_600[1]En del av bilene til Salten Transporsentral AS på Anlegget til Mesta Finneidfjord -Hemnesberget 2007
  
Bilde av 419629_600_600[1] Veibygging for mesta Hemnesberget
Sommeren 2007

Vidar Hilling sjåfør 
 

  
Bilde av 419632_600_600[1] Roald Sagnes Volvo FH 12 på anlegget til Mesta  
  
Bilde av 500480_600_600[1] Trond Eriksen