Telefonliste

 

jell Arvid Kristiansen

              Telefonliste

       
       
Navn Stilling Kontortlf Mobil

Sten Slettmyr

Styreleder

 

 90 60 33 35

Borgar Kristiansen Transport leder 75 60 08 70 47 65 53 40
Siv  E Jansen Regnskap / Økonomi 75 60 08 70 97 59 41 46
 
   
FrankT.Karlsen
Driftsleder
Finneid Grus
  97 74 47 08
Trond Eriksen Bileier    90 72 92 20
Vika Transport AS Bileier   91 70 66 87
Geir Roger Haukland Bileier   48 11 29 18
Per Magne Haukland Bileier   48 26 94 80
IvarHansen Bileier   91 88 88 14
Bjørn Helland Bileier  
97 03 26 27
 j Bileier    
Ronald Amundsen Bileier   90 16 63 32
Bjørn Stokland
Bileier   90 15 76 26 
Rayner Pedersen Bileier   96 23 67 44 
Kurt Sundby Bileier   97 77 44 70
Stian Kristensen Bileier   91 54 74 80
Øyvind Jensen Bileier   99 58 98 28
Sten Hilling
Bileier   95 74 68 57
Erik Jensen Bileier   90 11 82 91
  Bileier    
  Bileier    

 

 
Jonny Olafsen                 Bileier                                            95 22 45 59
                                           Bileier