Bilde av SDC10001


Klar for å kjøre inn og laste enda en Saltdalshytte. Foran ses produksjonslokalene og kontorfløyen til venstre.Bilde av SDC10005Det er mye som følger med i en Saltdalshytte
Bilde av SDC10007

Under lasting gjøres stroppene klar for at lossingen skal være enkel og tidsbesprende.

Bilde av SDC10010

Bilde av SDC10027Et gammelt ordtak " Den som jør godt han kjør godt "   

Bilde av SDC10030


Underveis må det sjekkes at lasten ikke forskyver seg og det må strammes etter. Her har Tor og Peder en stopp.

Bilde av SDC10043


På tur sørover Norge

Bilde av SDC10055
Inn i skogen der det mange ganger er utfordringer å komme frem men her var det veldig bra.
Bilde av SDC10060

Inn i hyttefeltet er det bygd nye fine veier
Bilde av SDC10075Lossingen av Saltdalshytta er startet


Bilde av SDC10085
Det er mye som skal losses.

Bilde av SDC10095Lange limtredragere


Bilde av SDC10102


Bilde av SDC10113


På tur ut fra hytefeltet
Bilde av SDC10117Bilde av SDC10120