Kjøre og hviletidsbestemmelser pr 2011

 Kjøre og hv.iletidsbestemmelser pr 2011

Kjøretid og pauser

 
Daglig kjøretid 9 timer, 10 timer 2 ganger i uken.
Ukentlig kjøretid max 56 timer.
F. eks. 4 dager á 9 timer og 2 dager á 10 timer.
 Max 90 timer kjøretid i løpet av 14 dager.
F. eks. 56 timer en uke, og 34 timer uken etter.
 Pause på 45 min etter 4½ times effektiv kjøring.
Kan deles i 15 min, etterfulgt av en pause på 30 min.
 Ny 4 ½ timers periode starter etter avviklet 45 min pause.
 Ikke annet arbeid i pauser/hviletid.
Reisetid til og fra kjøretøy,
kan i enkelte tilfelle være ”annet arbeid”.

Døgnhvil:

 11 timer i løpet av 24 timer,
eventuelt 12 timer à 3 timer + 9 timer.
 Eller 3 ganger 9 timer i løpet av en uke.
 Med flerbemanning 9 timer i løpet av 30 t.
 Døgnhvil kan tas i kjøretøy med køye.
Kjøretøyet må stå stille.

Ukehvil:

 45 timer etter 6 daglige kjøredøgn.
 Kan reduseres til 24 timer,
som må kompenseres for innen 3 uker.

Fergeregel:

 Regulær døgnhvil kan avbrytes 2 ganger inntil 1 time ved ombord- og/eller ilandkjøring.
Fører må ha tilgang til seng/køye.

Ferdskriver:

 Ha med sjåførkort og ekstra papir.
 Ha med diagramskiver for siste 15 dager/28 dager etter 1.1.2008.
 Påføre årsak til evt. brudd på utskrift eller bak på diagramskiven.
 Last ned data hver måned eller innlevere diagramskiver regelmessig.

Ansvar:

 Sjåfør, arbeidsgiver og oppdragsgiver er i fellesskap ansvarlig for at reglene følges.
Kilde: Norges Lastebileier-Forbund tlf. 22 03 32 00 www.lastebil.no

Kilde: Norges lastebileeier forbund   www.lastebil.no