Følgebiltjeneste

Vi kan stille med følgebiler fullt utstyrt skilting, belysning, samt samband. Vi kan møte dere ved svenskegrensen og lose dere inn til losseplass. Ordner også med de nødvendige tillatelser for utførelse hvis dette er ønskelig.

Bilde av 285733_600_600[1]