Avsluttede prosjekter

Prosjekt: Avslutning Buvika avfallsmottak
Varighet: Nov 2004 - høsten 2005
Oppdragsgiver: Iris
Transport: Leire, grus og myrjord fra Fauske til Buvik i Sørfold for tildekking av gammel søppelfylling. Samarbeid med Fauske videregående skole, anleggsavdelinga.

Bilde av 285740_400_300[1]Bilde av 285741_600_480[1]
Transport av myrjord med Scania P124 GB 8x2 med boggikjerre mars 2005.
Prosjekt: Transport ved Elkem Salten Verk
Varighet: Årlig kontrakt
Oppdragsgiver: Elkem ASA
Transport: Råvarer og ferdigprodukter mellom lager og kai.
Lossiing av trekull Elkem 27/3-2007
Roald Sagnes Volvo FH 12 lastes med kai kran
 
  
Bilde av 285739_600_600[1] 
Vidar Hilling med Trond Eriksens Volvo FH 12 under tipping i oppdrag for Mesta
på RV 80 i Valnesfjord mars 2007